Firmaet blev etableret i 1970.

I 2009 overtog Poul-Erik Skou Larsen ledelsen af firmaet. Det er Poul-Erik som vil være din faste kontaktperson.

Hegela tilstræber at opbygge langvarige relationer til lejere gennem indlevelse, dialog og tilstedeværelse. Arbejdsglæde og effektivitet i lejemålet anses som væsentlige elementer, som vi skal bidrage og hjælpe lejere med at fremme bl.a. via tilbud om indbydende og effektive lokaler.

Der lægges vægt på at vedligeholde ejendommene både indvendigt og udvendigt, samt løbende at lytte til behovet hos lejerne.