Alle, Kontor

Antal m²163
Årlig leje pr. m²UDLEJET
Samlet årlig leje